Over Burgerpanel Raalte

Het Burgerpanel is een initiatief van de fractie van BurgerBelangen 0572 om inwoners van de gemeente Raalte de gelegenheid te geven om een visie te geven over actuele onderwerpen binnen de eigen gemeente.

Met het platform bieden we onszelf een extra referentiekader om onze visie te toetsen, aan te scherpen of bij te stellen. Het is een instrument náást de openbare vergaderingen, gesprekken op straat, in winkels en op sportvelden, en overige contacten en bijeenkomsten.

Hoe werkt het panel
Een beperkt aantal keren per jaar sturen we deelnemers een digitale vragenlijst met maximaal vijf vragen, die telkens over één onderwerp gaan.

Bij de aanmelding vragen we u eenmalig enkele gegevens in te vullen zoals geboortejaar en woonplaats. Deze worden alleen gebruikt voor een kwalitatieve analyse van de demografische en inhoudelijke spreiding. De gegevens worden niet gedeeld met derden en bij analyses zijn de uitkomsten nooit herleidbaar tot individuele deelnemers.

Iedereen kan meedoen
Wilt u deelnemen maar bent u niet vaardig met mails of internet is het ook mogelijkheid deel te nemen met een papieren vragenlijst, of d.m.v. telefonische benadering. Bij de papieren variant krijgt de deelnemer de vragenlijst thuisgestuurd, waarop hij/zij deze ingevuld weer kan inleveren. Bij de telefonische variant wordt de deelnemer gebeld en worden de antwoorden centraal ingevoerd. Uiteraard wordt ook bij deze twee niet-digitale varianten de vertrouwelijkheid gegarandeerd. Wie van deze opties gebruik wil maken kan contact opnemen met de fractie.

Resultaten
Alle deelnemers aan het panel ontvangen via de mail een terugkoppeling van de resultaten.

Representativiteit
Op basis van het aantal deelnemers aan het panel (2020) is het betrouwbaarheidsniveau, gebaseerd op algemeen aanvaarde standaarden voor de omvang van opiniepanels, van het panel 90%, met een ingecalculeerde foutmarge van 7%. Momenteel doen iets meer mannen (61%) dan vrouwen (39%) mee aan het panel. De deelnemers zijn afkomstig uit de negen dorpen binnen de gemeente. Op basis van de opgegeven leeftijd, opleiding en politieke oriëntatie kan gesteld worden dat het panel een goede afspiegeling is van de lokale bevolking van 18 jaar en ouder.

Aan- en afmelden
Na aanmelding ontvangt u een mail met een link om uw deelname te bevestigen. Vanaf dat moment maakt u deel uit van het panel. Hebt u geen mail ontvangen met de bevestigingslink, kijk dan even in de map met ongewenste berichten, c.q. spambox.

Bij zowel de mail om een vragenlijst in te vullen als bij ontvangst van de resultaten wordt een link toegevoegd, waarmee u zichzelf kunt afmelden. Bij afmelding worden uw persoonlijke gegevens zoals naam en mailadres volledig verwijderd.

Klik hier om u aan te melden »