Algemene informatie en voorwaarden

Door deel te nemen aan het Burgerpanel Raalte geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de informatie op deze site en in dit document.

Initiatief en verantwoordelijkheid
Burgerpanel Raalte is een initiatief van (de fractie van) BurgerBelangen 0572, hierna te noemen BurgerBelangen.

Frequentie
Jaarlijks wordt een beperkt aantal (5 a 6) vragenrondes uitgezet. Het exacte aantal is afhankelijk van het aantal onderwerpen dat zich aandient. Elke vragenronde heeft een basisdoorlooptijd van circa twee weken. BurgerBelangen behoud het recht deze periode per vragenronde aan te passen.

Resultaten
Na elke vragenronde wordt een samenvatting gemaakt van de resultaten. Deze samenvatting wordt verstuurd naar de respondenten, die zich daarvoor hebben opgegeven. Tevens wordt een samenvatting gepubliceerd op de website en andere (social) media.

Persoonlijke gegevens
Van de deelnemers wordt bij aanmelding gevraagd een aantal gegevens in te vullen. Deze gegevens worden alleen gebruikt om een gerichtere analyse te kunnen maken van de resultaten, en worden niet verstrekt aan derden. Bij het maken van samenvattingen zullen de antwoorden niet te herleiden zijn tot individuele deelnemers. De opslag van gegevens vindt plaats conform eisen AVG.

Om een gerichte analyse te kunnen maken wordt gevraagd naar geboortejaar (niet geboortedatum), man/vrouw, woonplaats, maatschappelijke situatie, opleidingsniveau (niet welke opleiding exact) en de politieke oriƫntatie (niet partijpolitiek).

Afmelden
Bij elke vragenronde wordt de deelnemers gewezen op de mogelijkheid zich af te melden voor het panel. Wanneer een deelnemer zich afmeldt worden alle persoonlijke gegevens helemaal verwijderd. De gegeven antwoorden -bij eerdere vragenrondes- blijven wel staan.

Betrouwbaarheid
Bij de beoordeling van de antwoorden in de vragenronde wordt gebruikt gemaakt van de algemeen aanvaarde normen ten aanzien van de representativiteit en betrouwbaarheid van panels.

Rechten
Alle rechten t.a.v. de vragenlijsten en antwoorden berusten bij BurgerBelangen. Het gebruik van uitkomsten door derden is toegestaan, mits met bronvermelding.

Disclaimer
Bij zowel het beheer van het burgerpanel als bij het samenstellen en verwerken van de vragenrondes zetten we ons maximaal in om de kwaliteit, veiligheid, integriteit, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid te waarborgen. Mocht u als deelnemer vragen of suggesties hebben dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar info@burgerpanelraalte.nl.

Keer terug naar het aanmeldformulier