Welkom bij het Burgerpanel Raalte

Het Burgerpanel Raalte is een panel voor en door inwoners van de gemeente Raalte. Wanneer u zich aanmeldt als deelnemer van het panel, ontvangt u een beperkt aantal uitnodigen per jaar om een vragenlijst in te vullen.

Deze vragenlijsten gaan over ontwikkelingen in uw omgeving.

Het invullen van de vragenlijsten kost u slechts enkele minuten. Nadat de deelnameperiode verstreken is ontvangen de paneldeelnemers een e-mail met daarin de uitkomsten. Lees meer over het Burgerpanel Raalte

Klik hier om u aan te melden »Nieuwsberichten

Inwoners: "Meer aandacht voor verkeersknelpunten en woonwijken"
Er moeten meer geld worden uitgetrokken om knelpunten in wijken en in het verkeer aan te pakken, het beheer van de openbare ruimte moet beter plus moet er meer geld naar WMO en Jeugdhulp. Dat is de top-drie van onderwerpen waar volgens inwoners meer ... Lees meer
Uw mening over waar meer of minder geld naar toe moet.
Media november stelt de gemeente Raalte de begroting voor de komende jaren weer vast.  Dan wordt bepaald of er meer (of minder) geld gaat naar het onderhoud van de groenvoorzieningen, cultuur, veiligheid, energietransitie, of zorg en welzijn. Ge... Lees meer
Grote steun voor boeren onder inwoners gemeente Raalte.
Er is onder inwoners van de gemeente Raalte veel sympathie en steun voor de agrarische sector.  Daarentegen is er weinig begrip voor de onlangs gepubliceerde visie van het Planbureau voor de Leefomging. Daarin werd gesuggereerd dat er geen of na... Lees meer
‘Laat mogelijkheden referendum zo open mogelijk’
Bij een referendumverordening voor de gemeente Raalte moeten er zo weinig mogelijk beperkingen zijn om dit instrument in te zetten. Alleen onderwerpen die bij wet niet mogen, moeten worden uitgesloten. Dat is de mening van 77% van de deelnemers aan B... Lees meer
Breed draagvlak voor referendum
In de periode van 16 januari tot 30 januari 2021 werd het  Burgerpanel geraadpleegd over de vraag of voor de gemeente Raalte een referendum mogelijk zou moeten zijn. De vragenlijst werd ingevuld door 173 deelnemers. De uitslag was duidelijk: maa... Lees meer
"Geen moskee in leegkomende kerk"
Geef kerken een maatschappelijke, culturele functie of maak er woningen in. Maar het belangrijkste: als het beeldbepalende karakter maar behouden blijft. Dat is in hoofdlijn de mening van de deelnemers aan het Burgerpanel Raalte. De aanleiding voor h... Lees meer
Wat doen we met onze kerkgebouwen?
Binnen enkele jaren zullen meerdere kerken binnen de gemeente Raalte sluiten. Het parochiebestuur van het Heilig Kruis heeft inmiddels laten weten dat de kerken van Mariënheem, Nieuw-Heeten, Heeten, Broekland, Luttenberg en de Pauluskerk in  Raalte... Lees meer
Instemming met Raalter bestrijding Eikenprocessierups
Inwoners van de gemeente Raalte kunnen zich in meerderheid goed vinden in de preventieve bestrijding van de Eikenprocessierups met Xentari. Belangrijke afweging: als de overlast maar bestreden wordt! Er is wel veel sympathie voor de acties om met nes... Lees meer
Eikenprocessierups bestrijden? Maar hoe dan? Meld je aan als lid van het panel en geef je mening.
Naar aanleiding van recente berichtgeving over de voors- en tegens bij de bestrijding van de Eikenprocessierups willen we graag weten wat de inwoners van de gemeente Raalte hiervan vinden. Deelnemers aan het burgerpanel worden uitgenodigd om hun meni... Lees meer
Geen draagvlak om snel van gas af te moeten.
De gemeente Raalte moet inwoners niet dwingen van het gas af te gaan. Dat is de conclusie uit de peiling waar 172 inwoners uit de gemeente Raalte aan deelnamen. Het meest gegeven antwoord (43%, N=75) zegt klip en klaar: Ik geloof er niet in dat we va... Lees meer
Alle huizen van het gas af? Wat vind jij?
De media staan er bol van: berichten over de noodzaak om alle huizen van het gas af te krijgen. De ene wetenschapper zegt dat het noodzakelijk is. De andere spreekt dat tegen. De gemeente Raalte staat voor de opdracht uiterlijk in 2021 met een plan... Lees meer
Inwoners Raalte: 'Huidig vuurwerkbeleid zo laten. Wel beter handhaven'.
De vragenronde onder inwoners van de gemeente Raalte over het vuurwerkbeleid in Raalte heeft een genuanceerd beeld opgeleverd over wat onze inwoners vinden: de discussie over vuurwerk wordt vertroebeld door raddraaiers die het verpesten. Een meerderh... Lees meer
Burgerpanel Raalte van start
Het stond al enige tijd op het wensenlijstje: een platform waar we op een eenvoudige wijze onze inwoners kunnen raadplegen. Geen landelijk of regionaal platform, maar een platform voor inwoners uit de gemeente Raalte. De eerste vraag die we aan de ... Lees meer