Instemming met Raalter bestrijding Eikenprocessierups

Gepubliceerd op 2020-06-15

Inwoners van de gemeente Raalte kunnen zich in meerderheid goed vinden in de preventieve bestrijding van de Eikenprocessierups met Xentari. Belangrijke afweging: als de overlast maar bestreden wordt! Er is wel veel sympathie voor de acties om met nestkasten en bloemenmengsel de natuurlijke ecologie te versterken, maar zolang dat niet afdoende is....blijkt de inzet van Xentari op steun te kunnen rekenen.

Dat is de uitkomst van de peiling onder het Burgerpanel Raalte. Dit panel bestaat uit een representatieve groep van 267 inwoners van de gemeente Raalte, verdeeld over de negen kernen. 164 panelleden vulden de vragenlijst in, hetgeen neerkomt op een respons van 61%.
De helft (N=81) heeft een voorkeur voor natuurlijke bestrijding (…) "Maar zolang dat niet afdoende werkt, dan vind ik het akkoord dat Xentari wordt ingezet om de overlast te beperken”. Een derde (N=55) vindt: "De gemeente moet middelen gebruiken die zijn goedgekeurd door de betreffende inspecties en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Zij gaan daarover". Nog eens een derde (N=51) zegt: "Het maakt mij niet uit welke methode gebruikt wordt, zolang de Eikenprocessierups maar gestopt wordt. Zeker op veelgebruikte wandel- en fietsroutes”.
Er zijn ook critici: “Als ook alle andere rupsen op die boom doodgaan, dan heb ik daar grote moeite mee, en vind ik dat gezocht moet worden naar andere middelen. Stoppen met Xentari”, zeggen 33 respondenten.

Op de vraag of Raalte met huidige beleid (preventief inzetten van Xentari) door kan gaan vindt 87% dat de gemeente er inderdaad mee door mag gaan, zolang er geen alternatieven zijn (25%), op plaatsen waar de overlast groot is (29%) en het middel is goedgekeurd door de bevoegde instanties (33%). 13% (N=21) vindt dat Raalte er mee moet stoppen.

Onderstaand treft u alle antwoorden per vraag.

NB: Wilt u alle gemaakte opmerkingen nalezen, download dan het PDF-verslag via deze link.

Vraag 1

Vraag 1: Wat is uw mening over de bestrijding van de eikenprocessierups (maximaal drie antwoorden)

Antwoord Aantal keer (absoluut)
Ik vind het een lastige keuze. Na lezen van alle informatie weet ik het nog steeds niet 8
Als ook alle andere rupsen op die boom doodgaan, dan heb ik daar grote moeite mee, en vind ik dat gezocht moet worden naar andere middelen. Stoppen met Xentari. 33
Het maakt mij niet uit welke methode gebruikt wordt, zolang de Eikenprocessierups maar gestopt wordt. Zeker op veelgebruikte wandel- en fietsroutes. 51
De gemeente moet middelen gebruiken die zijn goedgekeurd door de betreffende inspecties en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Zij gaan daarover. 55
Eikenprocessierups is vanzelf gekomen en zal ook vanzelf weer verdwijnen. Laat het aan de natuur over. 8
Als Xentari inderdaad biologisch is, dan heb ik er geen bezwaar tegen. 34
Zolang er nog zoveel discussie over is, vind ik dat er terughoudend mee moet worden omgegaan. Bijvoorbeeld alleen op bomen langs fietsroutes. 17
Xentari wordt geproduceerd door Bayer. Als zij zeggen dat het biologisch is, vertrouw ik dat niet. 12
Ik heb een sterke voorkeur voor natuurlijke bestrijding van de Eikenprocessierups, bijvoorbeeld door het ophangen van vogelhuisjes en zaaien van bloemenmengsels in de bermen. Maar zolang dat niet afdoende werkt, dan vind ik het akkoord dat Xentari wordt ingezet om de overlast te beperken. 81
Als de Eikenprocessierups alleen voorkomt op (Inlandse) eiken, dan liever die eiken vervangen door bomen die daar niet gevoelig voor zijn. 25

Vraag 2

Heeft u zelf wel eens klachten ondervonden door de eikenprocessie-rups?

Antwoord Aantal keer (absoluut) Aantal keer (%)
Nee, ik heb er nog nooit last van gehad; 66 40%
Ja, ik heb er wel eens last van gehad, maar niet zo heel erg. 46 28%
Ja, ik heb er ieder jaar veel last van 26 16%
Nee, ik heb zelf geen last gehad, maar ken wel meerdere mensen die er gevoelig voor zijn en jaarlijks klachten hebben. 26 16%

Vraag 3

Kijkend naar andere gemeente in Overijssel dan kun je de gemeenten indelen in drie groepen. Sommige gemeente gebruiken géén bestrijdingsmiddelen als Xentari. Anderen gebruiken deze terughoudend en reactief (bij overlast). Weer anderen (waaronder Raalte) zeggen: de overlast van de rupsen is groot, het middel is (volgens producent en NVWA) biologisch, dus we gebruiken het. Wat vindt u: wat moet Raalte doen?

Antwoord Aantal keer (absoluut) Aantal keer (%)
Raalte moet er mee stoppen; 21 13%
Raalte mag het blijven gebruiken, zolang er geen betere alternatieven zijn; 41 25%
Raalte mag het mij alleen gebruiken op plaatsen waar de overlast groot en aantoonbaar is; dus met mate; 48 29%
Het middel is akkoord bevonden door de bevoegde autoriteiten. Dus geen bezwaar tegen gebruik. 54 33%

Terug naar de beginpagina