Breed draagvlak voor referendum

Gepubliceerd op 2021-02-07In de periode van 16 januari tot 30 januari 2021 werd het  Burgerpanel geraadpleegd over de vraag of voor de gemeente Raalte een referendum mogelijk zou moeten zijn. De vragenlijst werd ingevuld door 173 deelnemers. De uitslag was duidelijk: maar liefst 81% van de respondenten is vóór een referendum. Het grootste deel (80%) heeft daarbij een voorkeur voor een raadgevend referendum vóór een raadsbesluit. En 69% van de respondenten vind dat zowel de gemeenteraad als inwoners het initiatief tot een referendum moet kunnen nemen.
Deze uitslag werd nog eens onderstreept door het beeld dat ontstond bij de vraag waarbij de respondenten tien opties werden voorgelegd, met de uitnodiging er drie te selecteren. De drie meest gekozen antwoorden bevestigden het brede draagvlak voor het voorstel om voor de gemeente Raalte een referendum mogelijk te maken.


Bij het verwerken van de antwoorden bleek overigens dat de antwoorden op de laatste vraag, door een technische storing, helaas niet zijn opgeslagen. Bij de betreffende vraag werd gevraagd bij welke onderwerpen naar uw idee een referendum ingezet zou kunnen, of moeten, worden.  Omdat we toch zeer benieuwd zijn naar deze ideeën, plus omdat dit belangrijke informatie kan opleveren voor het initiatiefvoorstel, hebben we besloten over deze vraag een extra vragenronde te houden.
Dit gaat dus niet meer over de vraag ‘wel of niet referendum’, maar over de vraag: stel dat een referendum mogelijk is, bij welke onderwerpen zou u deze dan mogelijk willen inzetten?
Dez
e vragenlijst wordt u binnenkort automatisch toegezonden.


Onderstaand de resultaten per vraag


NB: Wilt u alle gemaakte opmerkingen nalezen, download dan het PDF-verslag via deze link

Vraag 1

Bij deze inleidende vraag nodigen we u uit uw gevoel te laten spreken, en vrijelijk uw gedachten te geven over referenda voor de gemeente Raalte. U kunt meerdere opties aangeven, maar maximaal drie.

Antwoord Aantal keer (absoluut)
Ik vind dat ik te weinig weet over de voor- en nadelen van referenda om er goed over te kunnen oordelen. 15
Ik ben voor één bindend referendum per vier jaar, en dat noemen we verkiezingen. 24
Elk middel dat de positie van inwoners versterkt is welkom. Ik ben dan ook voor een referendum, in welke vorm dan ook. 64
Ik heb liever een (raadgevend) referendum vóór een raadsbesluit, dan een (correctief) referendum achteraf. Een correctief referendum heeft voor mij iets als ‘mosterd na de maaltijd’. 77
Ik heb niets met referenda. Politici doen uiteindelijk toch wat ze zelf willen. 9
Ik ben voor een bindend referendum, maar als dat volgens de wet niet kan, dan is een raadgevend referendum een goed alternatief. 25
Ik heb liever een correctief referendum ná een raadsbesluit (als je exact weet wat de raad heeft besloten), dan raadgevend vóóraf. 12
Ik ben tegen referenda omdat je bij referenda vaak een keuze moet maken over iets waar je vaak te weinig verstand van hebt. 15
Ik ben voor een referendum maar alleen als de uitslag bindend is. Ik hoef geen alternatief. 16
Met een referendum heb je een instrument om als inwoner op belangrijke onderwerpen aan de noodrem te kunnen trekken. Hoe kun je daar nu op tegen zijn. 70

Vraag 2

Bij inleidende vraag was er de keuze om meerdere opties aan te geven. Maar uiteindelijk moet er een knoop worden doorgehakt. Daarom de vraag: als u vandaag moet kiezen, kiest u dan vóór of tegen een referendum voor de gemeente Raalte.

Antwoord Aantal keer (absoluut) Aantal keer (%)
Voor 140 81%
Tegen 33 19%

Vraag 3

We gaan een stapje verder. Stel: er kómt een referendum, maar u mag uw voorkeur uitspreken: kiest voor een raadgevend referendum vóór een raadsbesluit, of een referendum achteraf (correctief).

Antwoord Aantal keer (absoluut) Aantal keer (%)
Raadgevend referendum vóóraf 139 80%
Correctief raadgevend referendum (dus achteraf) 18 10%
Ik ben tegen het referendum, dus wil ook niet kiezen tussen deze twee opties. 16 9%

Vraag 4

Sommige gemeente kozen voor een referendum waarbij alleen de raad deze mag uitschrijven. Anderen gemeenten legden het initiatief bij inwoners neer. Wat zou volgens u voor Raalte de beste optie zijn:

Antwoord Aantal keer (absoluut) Aantal keer (%)
De gemeenteraad weet het beste wat er speelt, dus laat het initiatief bij de gemeenteraad; 21 12%
Het zou goed zijn als juist inwoners het initiatief kunnen nemen, zónder dat de raad dat tegen kan houden. 18 10%
Beide opties zouden moeten kunnen. 119 69%
Ik ben tegen het referendum, dus wil ook niet kiezen tussen deze opties. 15 9%

Vraag 5

In diverse gemeenten zijn referenda gehouden, over een breed scala aan onderwerpen. Om u een beeld te geven. Een aantal gingen over vragen als ‘voor of tegen samenvoeging met een andere gemeente’, ‘voor- of tegen vestiging groot bedrijventerrein’, voor- of tegen nieuwbouw gemeentehuis/stadhuis’. Welke onderwerpen zou u referendumwaardig vinden? Vermeld deze bij 'toelichting'

Antwoord Aantal keer (absoluut) Aantal keer (%)

Terug naar de beginpagina