‘Laat mogelijkheden referendum zo open mogelijk’

Gepubliceerd op 2021-05-24Bij een referendumverordening voor de gemeente Raalte moeten er zo weinig mogelijk beperkingen zijn om dit instrument in te zetten. Alleen onderwerpen die bij wet niet mogen, moeten worden uitgesloten. Dat is de mening van 77% van de deelnemers aan Burgerpanel Raalte. 18% heeft er geen mening over. Tijdens een eerdere vragenronde onder de 340 deelnemers van het panel bleek dat ruim 80% van de inwoners het goed zou vinden als deze mogelijkheid er ook voor de gemeente Raalte zou komen. Tweederde van alle gemeenten in Nedeland heeft dit al.


Op de vraag of men specifieke onderwerpen in gedachten heeft voor een eventueel referendum geeft 76% aan daar niet bij voorbaat al een idee bij te hebben. Het gros van de respondenten laat het open: ‘’We kunnen niet in een glazen bol kijken; de tijd zal het leren”.


De voorbeelden die genoemd worden door 24% met wel een concreet beeld lopen sterk uiteen. Als rode draad valt te zien dat dan vooral gedacht wordt aan onderwerpen die de inwoners direct raken: besluiten die ingrijpen op maatschappelijke onderwerpen als klimaat- en duurzaamheidsmaatregelen, gemeentelijke herindelingen, grote investeringen en ingrepen in lokale tradities. 


Zie onder voor het resultaat van deze vragenronde. Wilt u alle gemaakte opmerkingen ook nalezen, download dan het PDF-verslag via deze link


Ter info: Met deze uitslag ronden we het onderwerp ‘referendum’ af. Iedereen dank voor de reacties. De fractie heeft al deze reacties verwerkt in een initiatiefvoorstel (raadgevend) referendum dat in de gemeenteraadsvergadering van 27 mei 2021 wordt behandeld.

Vraag 1

Als u denkt aan een referendum voor de gemeente Raalte wat is dan uw top-drie aan onderwerpen waar u in eerste instantie aan denkt? Licht uw antwoord desgewenst toe. (u kunt drie opties aanvinken) (Let op: met deze vraag proberen we eerste een globale impressie te krijgen over aan welke beleidsterreinen u bij de inzet van referendum vooral denkt. Het concrete beeld vormt zich bij de twee vervolgvragen).

Antwoord Aantal keer (absoluut)
Ik denk helemaal nog niet aan speciale onderwerpen: dat moet de toekomst juist uitwijzen; 19
Onderwerpen die met woningbouw en werkgelegenheid te maken hebben (locaties, omvang); 29
De klimaat- en duurzaamheidsmaatregelen; 38
Verkeer, infrastructuur en veiligheid; 39
Zodra het gaat om echt grote investeringen, bijvoorbeeld in dorpscentra of gemeentehuis; 36
Onderwerpen die het sociaal domein ingrijpend raken (minimabeleid, zorg, werk- en inkomen etc.); 20
Over wel/niet samenwerken met of samengaan met andere gemeenten; 16
Inrichting openbare ruimte (groenvoorzieningen etc.) en buitengebied; 24
Over gevoelige maatschappelijke onderwerpen zoals vuurwerk, paasvuren, coffeeshops etc.; 43
Heb er nog niet een specifiek beeld bij, maar het moeten wel ‘grotere’ onderwerpen zijn, die een groot deel van de inwoners aangaan. 28

Vraag 2

In een referendumverordening wordt vaak vermeld over welke onderwerpen géén referendum kan worden gehouden. Zo kun je geen referendum houden over iets waar de gemeente niet over gaat. En een referendum over de begroting is niet mogelijk. Het is dan ook goed om daar in de verordening duidelijk over te zijn. Dat zijn de wettelijke beperkingen. We zijn echter vooral ook benieuwd naar uw mening: over welke onderwerpen zou volgens GEEN referendum moeten worden gehouden?

Antwoord Aantal keer (absoluut) Aantal keer (%)
1. Ik heb hier geen mening over 20 18%
2. Alleen de onderwerpen die wettelijk niet mogen, moeten worden uitgesloten. Voor de rest geen of zo weinig mogelijk beperkingen. 85 77%
3. Ik vind dat de volgende onderwerpen uitgesloten moeten worden voor het houden van een referendum (Vul deze in bij toelichting) 6 5%

Vraag 3

Bij welke specifieke onderwerpen zou u wellicht juist WEL via een referendum uw mening willen geven? U kunt daarbij denken aan situaties uit het verleden, waar u een referendum miste. Of onderwerpen waarvan u verwacht dat ze mogelijk gaan spelen.

Antwoord Aantal keer (absoluut) Aantal keer (%)
1. Ik heb hier zo geen specifieke voorbeelden voor; 84 76%
2. Daar heb ik wel een idee over, namelijk (vul in bij toelichting) 27 24%

Terug naar de beginpagina