Burgerpanel Raalte van start

Gepubliceerd op 2020-01-21

Het stond al enige tijd op het wensenlijstje: een platform waar we op een eenvoudige wijze onze inwoners kunnen raadplegen. Geen landelijk of regionaal platform, maar een platform voor inwoners uit de gemeente Raalte.
De eerste vraag die we aan de deelnemers voorlegden haakte in op de discussie over VUURWERK. Diverse media berichtten na de jaarwisseling 2019/2020 dat er een groeiend draagvlak was voor een vuurwerkverbod. Deze conclusie was gebaseerd op landelijke opiniepanels. Maar hoe ligt dat in Raalte? Is er ook in onze gemeente een groeiende roep om een verbod? En is die mening door de laatste jaarwisseling gewijzigd? Wij legden die vraag tussen 21 januari en 11 februari 2020 aan onze inwoners voor. Het was de start van het panel. (NB: zie elders op de site voor de resultaten).
Vanaf nu zullen we met enige regelmaat een actuele vraag aan het panel voorleggen.
De tweede vragenronde heeft betrekking op de vraag wat u vindt van de discussie dat bestaande woningen van het gas af moeten, als onderdeel van de energietransitie.

Wilt u ook deelnemen? Meld u dan aan. U krijgt dan bij elke volgende vragenronde automatisch bericht.

Terug naar de beginpagina