Geen draagvlak om snel van gas af te moeten.

Gepubliceerd op 2020-04-01

De gemeente Raalte moet inwoners niet dwingen van het gas af te gaan. Dat is de conclusie uit de peiling waar 172 inwoners uit de gemeente Raalte aan deelnamen. Het meest gegeven antwoord (43%, N=75) zegt klip en klaar: Ik geloof er niet in dat we van het gas af moeten. De uitslag geeft een helder beeld: er is veel terughoudendheid, weerstand en scepsis over het beleid dat iedereen van het gas af moet. Vooral het gegeven dat Nederland het enige land lijkt te zijn met dit beleid lijkt bepalend. ‘Neem de tijd, en zorg eerst voor haalbare, betaalbare alternatieven’, zo is de boodschap.

Tegenover dit robuuste beeld, valt ook op dat veel meningen niet strak in beton gegoten zijn. Zeker als je meeweegt dat veel mensen twijfelen. 23% (N=39) is er wél van overtuigd dat we van het gas af moeten, en 35% (59 respondenten) zegt: Ik weet het niet; ik ben nog zoekende.

De respondenten kregen bij de eerste vraag tien antwoordopties, waarvan er max 3 aangevinkt mochten worden. De drie meest gekozen opties lagen dicht bij elkaar. Op één (71 keer) zoals gezegd: Zolang in Duitsland gasaansluitingen juist worden gestimuleerd, is het niet uit te leggen dat wij van het gas af moeten. Op plaats 2 en 3 (beiden 69 keer): In elke woning moet wél een gasaansluiting zitten: nú voor gas, maar deze kan in de toekomst ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld waterstof. En: Zolang de alternatieven voor gas niet veel beter zijn dan gas, moet je niet investeren in het verwijderen van gasaansluitingen. Op enige afstand volgen: (45 keer) Ik wil best wel van het gas af, maar NIET als ik daar veel voor moet betalen. Laat de overheid met een ruime subsidieregeling komen. En (43 keer) Van gas af lijkt me prima, maar neem er gewoon de tijd voor. Veel mensen (69) gaven aan dat -als men al van het gas af gaat- de gasleiding zelf moet blijven zitten.

In de visie van de voorstanders (39 keer) is gebruik van gas, net als andere fossiele brandstoffen, op termijn sowieso niet houdbaar. En 25 keer werd gekozen voor: “Het is zeker goed om van het gas af te gaan; niet alleen vanwege het klimaat, maar ook om niet afhankelijk te zijn van andere landen”

Er werd ruim 120 keer gebruik gemaakt van de optie een opmerking toe te voegen: Een kleine greep hier uit.
1. Ik zou als gemeente minimaal houden aan de plannen die nu door het rijk worden opgelegd. Alleen wat verplicht wordt. Het kan maar zo zijn dat volgend jaar de plannen volkomen anders worden.
2. Meedenken met het landelijk beleid is prima. Actief sturen en voorloper worden/zijn hoeft van mij niet. Onderzoeken en de landelijke trend volgen is voldoende.
3. De gemeente moet vooral een goed alternatief aandragen en promoten;
4. Ik ben overtuigd van het nut van het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen. Daarnaast ben ik geen fan van Poetin, dus liever geen Russisch gas in mijn huis. Ben bereid door te pakken zodra er een voldoende gunstig alternatief is.
5. Als we de komende jaren het gasverbruik met 50 tot 75% kunnen minderen, zijn we al een heel eind op de goede weg.
6. Ik zal wel meebewegen wanneer het gestimuleerd wordt (financieel en met goede argumenten).

Onderstaand treft u alle antwoorden per vraag.

NB: Wilt u alle gemaakte opmerkingen ook nalezen, download dan het PDF-verslag via deze link

Vervolg
BurgerBelangen bespreekt de uitkomsten van deze peiling tijdens de eerstvolgende fractievergadering. Wilt u daarbij aanwezig zijn? Dat kan: Stuur dan een mail naar fractie@burgerbelangenraalte.nl. Vanwege de corona-beperkingen kunnen we helaas nog niet zeggen wanneer dat zal zijn.

Vraag 1

Wat vindt u in het algemeen van het voornemen woningen van het gas af te halen? (maximaal drie antwoorden)

Antwoord Aantal keer (absoluut)
1. Van gas af lijkt me prima, maar neem er gewoon de tijd voor. 43
2. In elke woning moet wél een gasaansluiting zitten: nú voor gas, maar deze kan in de toekomst ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld waterstof. 69
3. Ik maak me ernstig zorgen over het klimaat en vind dat ook de gemeente Raalte alles op alles moet zetten om het tij te keren. En inwoners moet prikkelen van het gas af te gaan; 16
4. Zolang in Duitsland gasaansluitingen juist worden gestimuleerd, is het niet uit te leggen dat wij van het gas af moeten. 71
5. Je moet woningen juist wél aansluiten op gas, omdat gas altijd nog schoner is dan bijvoorbeeld kolencentrales om elektriciteit op te wekken; 37
6. Gebruik van gas is, net als andere fossiele brandstoffen, op termijn sowieso niet houdbaar. Dus goed om actief naar alternatieven te zoeken. 39
7. Ik wil best wel van het gas af, maar NIET als ik daar veel voor moet betalen. Laat de overheid met een ruime subsidieregeling komen. 45
8. Zolang de alternatieven voor gas niet veel beter zijn dan gas, moet je niet investeren in het verwijderen van gasaansluitingen. 69
9. Het is zeker goed om van het gas af te gaan; niet alleen vanwege het klimaat, maar ook om niet afhankelijk te zijn van andere landen. 25
10. Ik vind die hele klimaat- en energiediscussie zó ingewikkeld dat ik gewoon niet meer weet wie en wat ik moet geloven. 18

Vraag 2

In hoeverre staat uw mening over het wel of niet hebben van een gasaansluiting vast?

Antwoord Aantal keer (absoluut) Aantal keer (%)
Ik ben ervan overtuigd dat we van het gas af moeten; 39 23%
Ik geloof er niet in dat we van het gas af moeten; 75 43%
Ik weet het niet. Ik ben nog zoekende. 59 34%

Vraag 3

Wat is uw huidige woonsituatie

Antwoord Aantal keer (absoluut) Aantal keer (%)
Ik woon in een huurwoning 39 23%
Ik woon in een koopwoning 134 77%
Ik ben inwonend (bij ouders, of anderszins) 0 0%

Vraag 4

Hebt u zelf plannen van het gas af te gaan?

Antwoord Aantal keer (absoluut) Aantal keer (%)
Nee, ik ben daar totaal niet mee bezig; 75 43%
Ik volg de ontwikkelingen op de voet en kijk wat ik er mee kan; 69 40%
Ja, zodra ik van het gas af kan zal ik dat zeker doen 23 13%
Ik ben al van het gas af. 6 3%

Vraag 5

In Raalte is het beleid vastgelegd in beleidsambities (wat willen we als gemeente) en zijn procesafspraken gemaakt (langs welke weg willen we dat bereiken). Er zijn nog geen concrete uitvoerings- en stimuleringsregelingen voor inwoners. Wat vindt u?

Antwoord Aantal keer (absoluut) Aantal keer (%)
De gemeente moet NIET actief sturen op afsluiten van gasaansluitingen; 79 46%
De gemeente moet WEL actief sturen op afsluiten van gasaansluitingen, bijvoorbeeld door een aantrekkelijke subsidieregeling te maken. 48 28%
Het maakt mij niet uit. Ik wacht sowieso nog even af. 46 27%

Terug naar de beginpagina